AHLAK GELİŞİMİ Piaget’in Ahlak Gelişim Kuramı

2010-12-15 11:33:00

AHLAK GELİŞİMİ

Ahlak; toplum içinde benimsenen, uyulması zorunlu olan davranış ve kurallardır.

 

Piaget’in Ahlak Gelişim Kuramı

Ahlaki gelişim, bilişsel gelişime paralel olarak çevrede oluşan sosyal etkileşime göre gerçekleşir.

            Ahlak Gelişimi Evreleri

1-      Benmerkezcilik Dönemi (0-5)

Kendi görüşleri dışındakilerin önemi yoktur. Kuralların varlığından habersizdirler. Oyunlarda ve arkadaş gruplarındaki kuralları tanırlar.

2-      Dışsal Kurallara Bağlılık Dönem (6-12)

Çocuk kuralların değişmezliğine, kurallara uymayanlarında cezalandırılması gerektiğine inanır.

      Otoriteye kayıtsız uyar.

      Davranışın nedenini dikkate almaz.

      Davranışlarının temelinde ödüle ulaşmak ya da cezadan kaçmak vardır.

3-      Özerklik Dönemi (12 ve üstü)

Kuralların insanlar tarafından konduğuna ve değişebileceğine inanır.

Davranışın iyi ya da kötü olması altında yatan niyete bağlıdır.

1461
0
0
Yorum Yaz