Karışımlar-7.Sınıf Konu Anlatımı

2017-05-15 00:23:00

  1- Ayrıştırma : Farklı yöntemler kullanarak karışım halindeki maddelerden saf maddeler elde edilmesine ayrıştırmadenir.   2- Katı – Katı Karışımlarının Ayrıştırılması :   a) Eleme : Tanecik yapıları ve büyüklükleri birbirinden farklı olan maddelerin oluşturduğu karışımları ayırmak için kullanılır. Bu yöntemde eleklerden faydalanılır.   Örnek : Kum – Çakıl, Un – Kepek, Mısır – Pirinç   b) Ayıklama : Renkleri, şekilleri, büyüklükleri birbirinden farklı olan maddelerin oluşturduğu karışımları ayırmak için kullanılır.   Örnek : Pirinç – Taş, Elma – Armut   c) Mıknatıslama: Mıknatıs tarafından çekilebilen demir, nikel, kobalt gibi maddelerin oluşturduğu karışımdan mıknatıs kullanarak bu maddeleri ayırmak için kullanılır.   Örnek : Demir tozu – Kükürt tozu, Demir tozu – Kum   d) Elektriklenme : Sürtünme ya da dokunma yoluyla elektriklenen plastik veya cam gibi maddeler, karışımda bulunan hafif maddeleri çekebilir. (Küçük ayırma işlerinde kullanılır).   Örnek : Tuz – Karabiber karışımında, elektriklenmiş plastik çubuk, karabiber tanelerini çeker.   e) Erime Sıcaklıkları (Noktaları) Farkı : Erime sıcaklıkları birbirinden farklı olan karışımları ayırmak için kullanılır. Bu yöntemde karışım ısıtılınca erime sıcaklığı küçük olan katı önce eriyerek sıvı hale geçer ve süzme yoluyla karışımdan ayrılır.   Örnek : Kum – Tereyağı, Demir – Kurşun, Alaşımlar ( Pb = 337oC, Al = 659oC, Ag = 960oC, Fe = 1200 – 1600 oC )   f) Öz Kütle (Yoğunluk) Farkı (Yüzd... Devamı

Işığın Kırılması ve Mercekler-8.Sınıf Konu Anlatımı

2017-05-15 00:22:00

  Işık yoğunluğu farklı bir ortama girdiğinde hızı değişir, bu nedenle doğrultusu da değişir. Işık ışınlarının yoğunlukları farklı bir saydam ortamdan başka bir saydam ortama geçerken doğrultu değiştirmesine kırılma denir. Gelen ışın ile normal arasındaki açı gelme açısı, kırılan ışın ile normal arasındaki açı ise kırılma açısı olarak adlandırılır. Normal, gelen ışığın düştüğü yüzeye dik olarak çizilen hayali çizgidir. Işık yayılma ortamını değiştirdiğinde, gelen ışığın bir kısmı doğrultusunu değiştirerek diğer ortama geçerken bir kısmı da geri yansır. Su yüzeyinin ve camın görülebilmesinin nedeni budur. Kırılma Kanunları 1) Işık ışınları bir ortamdan diğer ortama dil olarak (90 0lik açı ile gelirse) kırılmadan yoluna devam eder. Sadece hız değiştirir. 2) Işık ışınları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşarak kırılır. 3) Işık ışınları çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken, normalden uzaklaşarak kırılır. NOT: Işınların kırılma sırasında doğrultu değiştirme miktarları, geçiş yaptıkları ortamların kırıcılıklarına göre değişir. Yoğun ortamlar genelde daha kırıcıdır. Işık ışınlarının hızı yoğun ortamlarda azalır. Yoğunluklarına göre sıralandığında; CAM> SU>HAVA olduğundan Vcam < Vsu < Vhava olur.  ***Ortamların yoğunluğu bilindiğinde ışığın izleyeceği yol bilinebileceği gibi, ışığın izlediği yol bilindiğinde de ortamların yoğunluğu tahmin edilebilir. Işığın Kırılmasının Sonuçları Işık ışınları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama her zaman geçer. Fakat, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelen ışık ışınları her zaman geçemeyebilir. Işık ışınları çok kırıcı ortamdan az kırıcı bir ortama ge&cced... Devamı

Sesin Sürati-8.Sınıf Konu Anlatımı

2017-05-14 23:56:00

  Uzakta bulunan bir kaynakta oluşan sesin, kulağımıza ulaşması için, aradan belli bir zaman geçer. Yani sesin bir yayılma hızı vardır. Işık, boşlukta ve havada yayılabilir. Ancak ses boşlukta yayılamaz. Yani sesin yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Işık Sesten Daha Hızlı Yayılır Fırtınalı bir havada oluşan şimşek olayında aynı anda oluşan ışık ve sesten önce ışığı görmemizin bir süre sonra da sesi duymamızın nedeni ışığın sesten daha hızlı yayılmasıdır.  Aynı şekilde uzaktan atılan havai fişeklerin önde ışığını görmemizin sonra da sesini duymamızın nedeni de ışığın sesten daha hızlı yayılmasıdır. Sesin yayılma hızı ortamın yoğunluğuna bağlı olarak değişir. Ses, havada ortalama 340 m/s hızla yayılır. Ortamın yoğunluğu artırılırsa sesin yayılma hızı da artar. Ortam yoğunluğu sesin hızını etkilediği gibi maddelerin katı, sıvı ve gaz hallerinde de ses farklı hızlarda yayılır. Buna göre ses en hızlı katılarda, sonra sıvılarda, en yavaş gazlarda yayılır. Sesin Farklı Ortamlardaki Yayılma Hızları Bu durumu denizdeki bir gemiden atılan silah sesini kıyıdaki birinin iki kez silah atılmış gibi algılaması ile açıklayabiliriz. Gemiden atılan silahın sesi kıyıdaki kişiye hem hava hem de su tarafından iletilecektir. Buna göre sıvı maddeler sesi gazlara göre daha hızlı ilettiğinden önce su tarafından iletilen ses duyulacak arkasından hava tarafından iletilen ses duyulacaktır. Bu nedenle kıyıdaki kişi sesi farklı zaman aralıklarında iki kez duyacak ve iki kez silah atılmış gibi algılayacaktır. Sesin yayılma hızını etkileyen bir diğer unsur da sıcaklıktır. Sıcaklığı fazla olan taneciklerin enerjisi de daha fazla olacağından bu tanecikler daha hızlı hareket ederek sesin daha hızlı iletilmesini sağlayacaktır Buna göre; Sıcaklık arttıkça sesin yayılma hızı da artar. Örneğin, sesin ... Devamı

Sesin Yayılması ve Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması-5.Sınıf

2017-05-15 00:21:00

  Ses Hangi Ortamlarda Yayılır?   Canlı veya cansız ses kaynaklarından yayılan sesler havadaki tanecikleri titreştirerek kulağımıza ulaşır. Kulak zarını titreştiren sesi beynimiz aldılar ve böylece duyarız.     Etkinlik: Hangisi İletir?                           Plastik bardak ve iple oluşturduğumuz sistemde, bardak kulağımıza dayalı olduğunda sesi daha iyi duyabiliriz. Sonuç: Sesi duyabilmemize sağlayan bardakları birbirine bağlayan iptir. O halde ses katı ortamlarda da yayılır.       Etkinlik: Kulağım Suyun İçinde?                       Taşlar su içerisinde birbirine vurulduğunda, huni yardımıyla çıkan sesi duyabildik. Sonuç: Ses sıvı ortamlarda da yayılır.         Ses katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılır. Ses; en hızlı katılarda, sonra sıvılarda, en yavaş gazlarda yayılır. Ses, boşlukta yayılmaz.                   Işıktan farklı olarak sesin yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Güneş ışınları Dünya`mıza ulaşmasına rağmen, Güneş`teki patlamaların sesini duyamayız. Bunun nedeni sesin boşlukta yayılmamasıdır.   Etkinlik: Kendi Boşluğumuzu Yaratalım                     Cam fanus içine çalar saati koyup fanus içerisindeki hava boşaltıldığında çalar saatin sesini duyamayız. Çünkü... Devamı

6. Sınıf Fen ve Teknoloji / Isının Yayılma Yolları

2017-05-15 00:20:00

  Isının yayılma yollarını ve yayıldıkları ortamı aşağıda verilen tablodaki gibi özetleyebiliriz.   İletim Konveksiyon Işıma Nasıl ifade edelim? Isının katı hâldeki l maddelerde, taneciklerin birbirine çarpması ile , yayılma şeklidir. Isının, gaz ve sıvı hâldeki maddeleri oluşturan taneciklerin yer değiştirmesi ile yayılma şeklidir. Isının boşlukta ve saydam ortamlarda yayılma şeklidir. Örnek verelim Bakır, alüminyum gibi katılarda olur. Sütün ısınması, rüzgâr ve bacadan çıkan dumanın hareketi esnasında görülür. Güneş, lamba ve ocaktan yayılır.   Isının yayılma yollarını ve yayıldıkları ortamı aşağıda verilen tablodaki gibi özetleyebiliriz.   İletim Konveksiyon Işıma Nasıl ifade edelim? Isının katı hâldeki l maddelerde, taneciklerin birbirine çarpması ile , yayılma şeklidir. Isının, gaz ve sıvı hâldeki maddeleri oluşturan taneciklerin yer değiştirmesi ile yayılma şeklidir. Isının boşlukta ve saydam ortamlarda yayılma şeklidir. Örnek verelim Bakır, alüminyum gibi katılarda olur. Sütün ısınması, rüzgâr ve bacadan çıkan dumanın hareketi esnasında görülür. Güneş, lamba ve ocaktan yayılır.   ... Devamı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji / Ekosistemler

2017-05-14 23:55:00

  Canlılar, bulundukları ekosistemde yani çevrede yaşamlarını sürdürebilmek için bu çevreye ve çevre şartlarına uyum sağlamak zorundadırlar. Bu nedenle canlılar her ekosistemde yaşayamazlar. Canlıların bir ekosistemde yaşayabilmeleri için özelliklerinin o ekosisteme uygun olması gerekir.   Bütün ekosistemlerin özellikleri farklıdır (yani her ekosistemin kendine özgü özellikleri vardır) ve ekosistemde yaşayan canlı çeşitleri ve ekosistemlerin büyüklükleri farklı olabilir. Bir ekosistemin özelliğini o ekosistemi oluşturan su, sıcaklık, ışık, toprak, rüzgâr (iklim), nem, hava gibi cansız varlıklar belirler. Bir ekosistemde hangi canlıların yaşayacağını ise o ekosistemlerdeki canlı ve cansız faktörler belirler. Ekosistemlerdeki canlılar, başka bir canlıyı besin kaynağı olarak kullanırlar.   ▪ (*) Çölde yaşayan canlıların vücutlarında su depo edebilmeleri. (Kaktüslerin etli gövdelerinin develerin hörgüçlerinin olması.).   ▪ (*) Kuzey Amerika`da yaşayan çöl tavşanlarının uzun kulaklarındaki kan damarlarının vücut ısısını yükseltmesi.   ▪ (*) Kutuplardaki ayı ve tavşanların vücutlarında kalın yağ tabakası bulundurmaları.   Ekosistemler çok küçük olabileceği gibi büyük ekosistemler de vardır. Taşın altında yaşayan canlıların oluşturduğu ekosistem olabileceği gibi çöl, orman, göl, akarsu, deniz ekosistemleri de vardır. Büyük ekosistemler içlerinde daha küçük ekosistemleri de barındırırlar. En büyük ekosistem Dünya`dır. Dünya ekosistemi, farklı özellikte ve çok sayıda daha küçük ekosistemin birleşmesiyle oluşur.   Ekosistemler kara ve su&nbs... Devamı

Isı Alış-Verişi ve Sıcaklık Değişimi-8.Sınıf Konu Anlatımı

2017-05-15 00:19:00

  Isı, bir maddenin taneciklerinin toplam enerjisidir. Yani bir maddenin sahip olduğu ısı, taneciklerin sayısına bağlıdır. * Sıcaklıkları aynı olan farklı hacimlerdeki(yani kütlelerdeki) iki demir bilyenin (yani aynı maddeden yapılmış) sahip oldukları ısı enerjileri farklıdır: Demir bilyelerin taneciklerinin ortalama hareket enerjileri aynıdır. Ancak bilyelerin taneciklerinin sayısı farklı olduğu için ısıları farklıdır. Büyük bilyenin tanecik sayısı fazla olduğu için ısısı daha fazladır. * Maddelerin sahip oldukları ısı enerjisi kütleleriyle doğru orantılıdır. Yani sıcaklıkları aynı olan aynı tür iki maddeden kütlesi büyük olanın ısısı daha fazladır. Bunun nedeni kütlesi büyük olan maddede titreşen tanecik sayısının daha fazla olmasıdır. * İçlerinde sıcaklıkları eşit, kütleleri farklı su bulunan kaplara atılan buzların erime süreleri eşit değildir. Çünkü Farklı büyüklükteki iki kapta aynı sıcaklıkta ve farklı miktarlarda yağ bulunmaktadır. Kendisinden daha sıcak bir ortamda bulunan buz, ısı alış verişi nedeniyle erir. Buzun erimesi aldığı ısı miktarı ile ilgilidir. Eğer fazla ısı alırsa daha fazla erir. Kütleleri farklı olan suların sıcaklıkları aynı olsa bile ısıları farklıdır. Büyük kaptaki suyun kütlesi dolayısıyla ısı daha fazla olduğu için içindeki buzu daha çabuk eritir. a. Kaptaki yağların ısıları ile ilgili ne söylenebilir? b. 1. Kaptaki yağ, 2. kaba boşaltıldığında 2. kaptaki yağın ısısı ile ilgili ne söylenebilir? a) 2. kaptaki yağın kütlesi, 1. kaptaki yağın kütlesinden fazla olduğu için ısısı da fazladır. b) 1. kaptaki yağ, 2 kaba boşaltıldığında kaptaki yağ miktarı arttığı için ısısı da artar. * Bir bardağın içerisinde 50 ºC sıcaklıkta su, kovada ise 25 ºC Sıca... Devamı

Maddenin Halleri ve Isı Alışverişi-8.Sınıf Konu Anlatımı

2017-05-15 00:18:00

maddenin moleküllerini oluşturan atomlar arasındaki çekim kuvveti çok kuvvetlidir. Bu kuvvetin (kimyasal bağların) ortadan kaldırılması için farklı kimyasal işlemler gerekir. Maddenin molekülleri arasındaki çekim kuvveti ise daha zayıftır. Maddenin farklı hallerde bulunmasının sebebi bu çekim kuvvetinin farklı büyüklüklerde olmasıyla ilgilidir.        * Bir maddenin molekülleri arasındaki mesafenin büyüklüğü moleküller arasındaki çekim kuvvetinin büyüklüğünü de  etkiler. Moleküller arası mesafenin artması çekim kuvvetinin zayıflamasına neden olur    * Katı halde bulunan bir maddenin tanecikleri birbirine çok yakındır. Buna bağlı olarak tanecikler arasındaki çekim kuvveti de çok kuvvetlidir.  * Katı haldeyken ısı alan maddenin taneciklerinin hareket enerjisi artar. Enerjileri artan tanecikler birbirlerinden uzaklaşmaya başlar. Böylece tanecikleri bir arada tutan kuvvet zayıflar ve madde hal değiştirerek sıvı hale geçer  * Sıvı haldeki madde ısı almaya devam ettiğinde tanecikleri daha da hareketlenerek birbirlerinden uzaklaşırlar. Aralarındaki çekim kuvveti ise iyice zayıflar. Madde hal değiştirerek gaz haline geçer.        Erime: Katı haldeki bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine erime denir. Katı halden sıvı hale geçen bir maddenin tanecikleri arasındaki kuvvet zayıflamıştır (yani moleküller arasındaki bağ kopar), ve tanecikler daha hızlı hareket etmeye başlar.  Buharlaşma: Sıvı haldeki bir maddenin ısı alarak gaz hale geçmesi olayıdır. Sıvı halden gaz hale geçen bir maddenin tanecikleri arasındaki kuvvet iyice zayıflamıştır(yani moleküller arasındaki bağ kopar) ve tanecikler artık bir arada duramaz. Tanecikler &cced... Devamı

Günlük Yaşamda Isı Alışverişi Gözlemlediğiniz Olaylar Nelerdir

2017-05-15 00:17:00

  Normalde bir ıѕıѕı olаn besinler buz dolabına konulduğunda kendi ısılarını dolарtаki ortama vеrеrеk, ortamda yer аlаn soğuk hаvаyı kеndі bünyelerіne alırlar. Böylece ısı alış verişi gеrçеklеşir. Maddеlеrlе örnekler;   Sоğuk suya sıcak su eklenmeѕi Buzdolabına konulan bir сismin soğuması Elimizi sıcаk bіr nesneye dokundurduğumuzda yanması Ocakta рişirdiğimiz yemekler   Normalde bir ıѕıѕı olаn besinler buz dolabına konulduğunda kendi ısılarını dolарtаki ortama vеrеrеk, ortamda yer аlаn soğuk hаvаyı kеndі bünyelerіne alırlar. Böylece ısı alış verişi gеrçеklеşir. Maddеlеrlе örnekler;   Sоğuk suya sıcak su eklenmeѕi Buzdolabına konulan bir сismin soğuması Elimizi sıcаk bіr nesneye dokundurduğumuzda yanması Ocakta рişirdiğimiz yemekler   ... Devamı

Depremle İlgili Temel Kavramlar-8.Sınıf Konu Anlatımı

2017-05-14 23:51:00

Yer kabuğunda levha hareketleri sonucu kırılma ve kopmalarla ortaya çıkan enerjinin dalgalar halinde yayılarak yeryüzünde sarsıntılar meydana getirmesine deprem denir.      Yer altında deprem enerjisinin çıkığı noktaya odak noktası, yeryüzünde odak noktasının tam üzerinde bulunan deprem dalgalarının en kısa yoldan ulaştığı bölgeye merkez üssü (depremingerçekleştiği yer)denir.          Yer kabuğunda oluşan kırıklara fay, bu kırığın başlama ve bitme noktası arasındaki mesafeye fay hattı denir.           Ana depremden önce oluşan depreme öncü deprem,  ana depremden sonra oluşan, ana depremin büyüklüğünü geçmeyen depremlere artçı deprem denir.         Depremin büyüklüğü ve şiddeti farklı kavramlardır.,        Depremin büyüklüğü, depremin aletlerle ölçülebilen enerjisinin büyüklüğüdür. Depremin büyüklüğü sismograf adı verilen cihazla ölçülür.             Depremin Şiddeti, doğrudan bir aletle ölçülemez. Depremin Şiddeti deprem bölgesindeki hasara göre belirlenir. Deprem şiddetinin değerlendirmesinde Mercalli ölçeği kullanılır. Mercalli ölçeği görgü tanıklarının gözlemlerine dayanır.       Depremlerin oluşumunu, ölçü aletlerini, ölçme yöntemlerini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen ve değerlendiren bilim dalına sismoloji (deprem bilimi) denir.       Bu... Devamı

Hava Olayları-8.Sınıf Konu Anlatımı

2017-05-15 00:15:00

  Dünya`yı diğer gezegenlerden ayıran özellilerinin başında üzerinde hava olaylarının görülmesi ve canlı yaşamına olanak sağlayan atmosferinin var olması gelir. Atmosfer %78 Azot - % 21 Oksijen - % 1 su buharı, karbondioksit ve diğer gazlardan oluşur. Su buharı hava olaylarının gerçekleşmesi için, karbondioksit ise fotosentez olayı için gereklidir. Bu gazların oranı zamanla değişebilir. Mesela, karbondioksit oranının artması atmosferin güneş ışınlarını tutma oranını artırır. Bu özelliğe göre karbondioksit miktarının artması hava sıcaklığının artmasına, azalması ise hava sıcaklığının azalmasına sebep olur. Bilim adamları çeşitli gözlem araç ve gereçlerle hava raporunu gözlemleyerek hazırlar ve elde ettikleri verileri bilimsel olarak karlı, yağmurlu, rüzgârlı vb. şekilde yorumlarlar. Hava olayları yeryüzünde bitki türleri, hayvan türleri dağılımının oranını, toprak oluşumu ve türlerini, denizlerin tuzluluk oranını vb. oluşumları etkiler. • RÜZGÂRLAR: Atmosferdeki hava ağırlığından dolayı Dünya üzerine basınç uygular. Ancak atmosfer basıncı Dünya üzerindeki her noktada aynı değildir. Kimi yerde alçak, kimi yerde yüksektir. ( Dünya yüzeyinde yükseldikçe atmosfer basıncı azalır.) Bu basınç farkı rüzgârların oluşmasına sebep olur. • Yatay yönde meydana gelen hava hareketlerine rüzgâr denir. Geldikleri yerlerin sıcaklıklarını gittikleri yerlere taşıyan rüzgârların sebebi basınç farkıdır. Rüzgâr oluşumu Dünyamızın günlük dönüş hareketiyle sürekli devam eder. Rüzgârlar zaman zaman hız değiştirerek bazen sakin esen meltemler bazen ise fırtınalar, kasırgalar meydana gelir. Hızları farklı olan rüzgârların çevrelerine olan ... Devamı

Mevsimlerin Oluşumu-8.Sınıf Konu Anlatımı

2017-05-15 00:14:00

Mevsimler nasıl oluşur?, mevsimlerin oluşması,mevsimlerin oluşumu nasıl gerçekleşir?, mevsimlerin oluşumu hakkında bilgi.   Dünya ekseninin yörünge düzlemine eğik olması ve bu açıyla birlikte Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketinin en önemli sonucu mevsimlerin oluşmasıdır. Yıl içindeki farklı sıcaklık dönemleri olan mevsimler, Dünya'nın dört önemli tarihteki konumuyla belirlenmiştir. Bu tarihler; 21 Haziran, 21 Aralık, 21 Mart ve 23 Eylül'dür.       Mevsimlerin Oluşumu     21 Haziran   Yıllık hareket sırasında Dünya'nın 21 Haziran günü geldiği konumda, Kuzey Yarım Küre Güneş'e dönüktür. Bu durumda güneş ışınları öğle vakti, Ekvator'un 23° 27' kuzeyindeki Yengeç dönencesine dik açıyla düşer. Bu tarih Kuzey Yarım Küre için yaz mevsiminin başlangıcı yani yaz gün dönümü (solstis)dür. Güney Yarım Küre'de ise kışmevsiminin başlangıcı yani kış gün dönümüdür.   Kuzey Yarım Küre   Yaz başlangıcıdır. En uzun gündüz yaşanır. Kuzey Kutup Dairesi’nde 24 saat gündüz yaşanır. Kuzey Kutup Çemberi tamamen aydınlıktır. Güneş ışınları en büyük açıyla düşer. Öğle vakti, yıl içinde en kısa gölge oluşur.             Güney Yarım Küre   Kış başlangıcıdır. En uzun gece yaşanır. Güney Kutup Dairesi’nde 24 saat gece yaşanır. Güney Kutup Çemberi tamamen karanlıktır. Güneş ışınları en küçük açıyla d&... Devamı

İklim-8.Sınıf Konu Anlatımı

2017-05-15 00:12:00

ATMOSFER Dünya,  gaz karışımından oluşmuş atmosfer tarafından kuşatılmıştır. Dünya’yı saran atmosferin %78’i azot, %21i oksijen ve %1i karbondioksit, argon, su buharı ve tozlardan oluşur. Atmosferin özellikleri                                                                              Oksijen sayesinde canlılar yaşam olanağı bulur. Canlılar için gerekli gazları bulundurur. Meteorların Dünya’ya düşmesini engeller. İklim olaylarının oluşmasını gerçekleştirir. Dünya’nın aşırı ısınmasını ve soğumasını engeller.   Güneş ışınlarını dağıtır. Dünya ile dönerek aşırı sürtünmeden oluşan yanmaya engel olur. Atmosferin katmanları. Atmosferin Katmanları Atmosfer, yerçekimi etkisiyle iç içe kürelerden meydana gelmiştir. Bunların yoğunlukları ve bileşimleri birbirinden farklıdır. Troposfer: Atmosferin en alt tabakasıdır. Ekvator üzerindeki kalınlığı 16 - 17 km, 45° enlemlerinde 12 km, kutuplardaki kalınlığı ise 9 - 10 km dir. Bunun nedeni, Ekvator’daki hava kütlelerinin ısınarak yükselmesi, kutuplarda ise soğuyan havanın ağırlaşarak alçalmasıdır. iklim olayları troposferin 3 - 4 km lik kısmında meydana gelir. Çünkü, iklim olaylarında çok etkili olan su buharı troposferin 3 - 4 km lik kısmında bulunur. Troposfer daha çok yerden yansıyan ışınlarla ısınır. Atmosferdeki gazlar... Devamı

2016 özel üniversite fiyatları açıklandı!

2016-07-11 19:54:00
2016 özel üniversite fiyatları açıklandı! |  görsel 1

2016-2017 eğitim yılı özel üniversite fiyatları belli oldu. Öğrencilere burs imkanı da sağlayan özel üniversiteler, taksit imkanı da sağlıyor. Hatta bir üniversite bu yıl yeni kayıt öğrencilerin tamamına tam burs veriyor! İşte özel üniversite fiyatları ve ücretleri ile ilgili detaylar... LYS sınavının açıklanmasına günler kalmışken gözleri kulakları LYS sonuçlarında olan öğrenciler bir taraftan da özel üniversitelere bakmaya başladılar. Özel üniversiteler fiyatları ile beraber öğrencilere sundukları burs ve taksit imkânlarını da açıkladılar. Bu yıl yerleşecek öğrencilerin tamamına tam burs veren üniversite bile var. İşte 2016-2017 eğitim yılı için özel üniversite fiyatları… BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ 2016-2017 Akademik yılı eğitim ücreti 30 bin 400 lira. Yarıyıl ücreti, anlaşmalı bankalar aracılığıyla vade farkı olmadan 4 taksite bölünebiliyor. KOÇ ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ 2016-2017 ders yılında yerleştirilen öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 55.000 TL. Tıp Fakültesi 2016-2017 ders yılı eğitim-öğretim ücreti KDV dâhil 76.000 TL olarak belirlenmiş bulunuyor. Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti tüm bölümler için (Tıp fakültesi dâhil) KDV dâhil 55.000 TL. SABANCI ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ Yıllık burssuz ücreti 49 bin lira. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ Lisans programları 40 bin ile 27 bin lira arasında değişiyor. İngilizce hazırlık programı 24 bin lira. Ön lisans programı ise 16 bin 500 lira. FATİH ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ 43 bin 400 lira ile 23 bin 500 lisans öğretim ücreti olurken, meslek yüksek okulu fiyatı 16 bin 30... Devamı

Üniversitelerin başarı bursları Hangi üniversite ne kadar burs v

2016-07-08 19:17:00
Üniversitelerin başarı bursları Hangi üniversite ne kadar burs v |  görsel 1

LYS sınavının açıklanmasına az bir zaman kalırken, gözler üniversitelerin başarı bursu imkanlarına çevrildi. Bazı vakıf üniversiteleri burs desteğini 6 bin liraya kadar çıkarmış durumda. Gazete Habertürk’ün haberine göre, her yıl olduğu gibi bu yıl da hem devlet hem de vakıf üniversiteleri kendilerini tercih edecek dereceye girmiş öğrencilere cazip vaatler sıralıyor. Bursta rekor Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde. İlk 500'e giren öğrenciye ayda 6 bin TL verilecek. Uçak bileti, yurtdışı hazırlık diğer ‘vaatler'den birkaçı... Üniversiteler dereceye giren öğrencilere yağmur gibi burs verecek. Aylık burs miktarı bu yıl 6 bin TL'ye kadar çıktı. Bu miktar ise 5 bin 7 ile 5 bin 656 TL olan devlet üniversitesindeki bir profesörün maaşından fazla, rektörün maaşından yalnızca 692 TL daha düşük. En fazla 4 bin 265 TL olan doçent maaşları ise 5 ile 6 bin TL arasında aylık “burs” alacak öğrencilerin kazancına yetişemiyor. İşte üniversitelerin ilk bine giren öğrencilere verdiği aylık burslar: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ: İlk 100'e 5 bin TL, ilk 101-1000'e 3 bin TL. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ: 1'inci tercihinde yerleşen MF-4'te ilk 20, TM-1'de ilk 15, MF-3, MF-2, MF-1, TM-3 ve TS-2'de ilk 10, DİL ve YGS'de ilk 3'te olanlara 400 TL nakit, Superdorm Öğrenci Yurdu'nda konaklama, yemek, kitap bursu, kapalı yüzme havuzu ile fitness salonunda ücretsiz üyelik, öğrenci değişim programlarına katılmada öncelik ve gidiş dönüş uçak bileti. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ: İlk bine girenlere 800 TL. MURAT HÜDAVENDİGAR ÜNİVERSİTESİ: İlk 500'e girenlere bin 750 TL, ilk bine girenlere bin 500 TL. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ: DİL'de i... Devamı

TEOG YEP’te özel okullar öne geçti

2016-07-07 08:16:00
TEOG YEP’te özel okullar öne geçti |  görsel 1

TEOG Yerleştirmeye Esas Puan'da (YEP) özel okullar devlet okullarını geçti. YEP sonucunda 59 TEOG birincisinin tamamının özel okul öğrencisi olduğu ortaya çıktı. TEOG Yerleştirmeye Esas Puan’da devlet okulları gerilemeye başlarken, özel okullar öne geçti. Hürriyet’in haberine göre, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) kapsamında birinci ve ikinci dönem sınavlarının ardından Tunceli, Mardin, Şırnak gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden tüm soruları doğru cevaplayarak birinci olan öğrenciler gündeme gelmişti. İlk dönem yapılan TEOG'da birinci sayısı 1525 iken, ikinci dönem 987 olarak açıklandı. Bu öğrencilerin özellikle devlet liselerinden olması ve çoğunun özel ders ya da başka destek almaması hem Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri, hem de eğitim camiası tarafından takdirle karşılandı. Diğer öğrencilere örnek gösterilerek, “İsteyince hedefe ulaşılır” ve “Eğitim sistemi fırsat eşitliği sağlıyor” mesajları verildi. Ancak liselere yerleştirmelerde etkili olacak Yerleştirmeye Esas Puan'larda (YEP) durum değişti. YEP'ler açıklandıktan sonra toplam 59 öğrenci 500 tam puan aldı. Bunların hepsi de özel okul öğrencisi. Yani Mardin, Şırnak, Tunceli gibi illerde bulunan ve ortak sınavlarda 120 sorunun hepsini cevaplayan devlet lisesi öğrencilerinden hiçbiri 500 tam puan alamadı. OKUL PUANLARI ETKİLİ OLDU Bunun nedeni ise YEP hesaplanırken sadece TEOG'da doğru yapılan soru sayısının değil, okul puanlarının da etkili olması. YEP hesaplanırken 6, 7 ve 8'inci sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8'inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanları toplanarak, sonuç ikiye bölünüyor. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılıyor. Kimi özel okullar birçok kez ‘şişirilmiş n... Devamı

ÖSYM'den 'ezber' cezası

2016-07-07 08:13:00
ÖSYMden ezber cezası |  görsel 1

Deneme sorularıyla yeni bir soru havuzu oluşturmaya hazırlanan ÖSYM, güvenlik duvarını da ‘ezber’ cezasıyla kalınlaştırdı. Meclis Genel Kurulu’nda ilk sırada yer alan eğitim torbası yasalaştığında ÖSYM, sınav kitapçıklarında deneme sorularına da yer verecek. Tasarı, deneme soruları için ayrı bir güvenlik sistemi getiriyor. Buna göre “Bu soruları herhangi bir yolla ezberlemek suretiyle de olsa elde ederek kaydeden, saklayan, aktaran ya da paylaşanlara” 5 bin lira para cezası uygulanacak.  Devamı

BİLSEM yerleştirme sonuçları açıklandı

2016-07-03 22:38:00
BİLSEM yerleştirme sonuçları açıklandı |  görsel 1

Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) öğrenci seçimi, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenen sınıf seviyesine ve uygulama takvimine göre iki aşamada yapıldı. Birinci aşamada sınıf öğretmenlerince aday gösterilen öğrenciler grup tarama sınavına girdi, ikinci aşamada ise bu sınavın sonuçlarına göre belirlenen öğrencilerin yetenek alanlarına göre (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) bireysel değerlendirmeye alınması ile süreç tamamlandı. 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıf düzeyinde öğrenci seçimi, 9-27 Kasım 2015 tarihlerinde 285 bin 727 öğrencinin aday gösterilmesi ile başladı. 3 ve 4’üncü sınıf düzeyinde yapılan grup tarama uygulaması 14 Şubat’ta gerçekleştirildi, ülke genelinde 118 bin 611 öğrenci sınava katıldı. Grup tarama sonuçları 300 puan üzerinden değerlendirildi. 1 ve 2’nci sınıf düzeyinde aday gösterilen öğrencilerin tablet bilgisayar uygulaması ise 27 Şubat-24 Nisan tarihlerinde ülke genelinde yapıldı” denildi. E-okul üzerinden aday gösterilen öğrencilerin sınav tarihi ve saatinin belirlendiğinin ifade edildiği açıklamada şunlar kaydedildi: “Öğrencinin T.C. kimlik numarası sisteme tanımlandı. Öğrenciler, randevu verilen sınav tarihi ve saatinde uygulamaya alındı. Toplam 167 bin 116 öğrenciye günlük 4 oturum şeklinde grup tarama uygulaması yapıldı. 81 ilde aynı anda başlayan oturumlar, 09.00, 10.30, 13.00 ve 14.30 saatlerinde başlayarak, 10 kişilik gruplar halinde uygulandı. Uygulama, 27 Şubat 2016 tarihinde 81 ilde, 185 sınav merkezinde, 536 salonda ve 5 ... Devamı

TEOG sınavlarında iki sorunun mahkemece iptali hesapları değişti

2016-06-25 12:47:00
TEOG sınavlarında iki sorunun mahkemece iptali hesapları değişti |  görsel 1

Birinci dönem TEOG sınavlarında iki sorunun mahkemece iptali hesapları değiştirecek. İki sorunun da doğru olduğunu savunan eğitimciler iptal gerekçesini isterken, bakanlık sorular hakkında yapılan analizlerde bir problem olmadığını ancak yerleştirme takvimini aksatmamak için kararı temyize götürmeyeceklerini açıkladı. MİLLİ Eğitim Bakanlığı 25-26 Kasım 2015’te yapılan birinci dönem Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavlarındaki Türkçe dersi A Kitapçığı 8’inci ile İnkılap Tarihi dersi A Kitapçığı 4’üncü sorularının mahkeme kararıyla iptal edildiğini açıkladı. Bakanlık, bu soruların bütün öğrenciler için doğru kabul edilerek yeniden değerlendirme yapılacağını belirtti. Yeni puanlar dün e-okul sistemine işlendi.  İki sorunun da doğru olduğunu savunan eğitimciler, iptalin gerekçesinin açıklanmasını isterken, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri de yapılan analizlerde iptal edilen sorulara ilişkin bir problem olmadığını ancak yerleştirme takviminde bir gecikme yaşanmaması için yargı kararını temyize götürmeyeceklerini belirtti. Eğitimcilere göre 1 milyon 174 bin 427 ortaokul 8’inci sınıf öğrencisinin katıldığı TEOG’da iki sorunun iptali birçok açıdan hesaplamaları etkileyecek. Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz konuyla ilgili şunları söyledi:  ‘ÖĞRETMENLER GEREKÇEYİ BEKLİYOR’ “Soruların neden iptal edildiğinin açıklanması gerekiyor. İptal edilen soruları inceleyen öğretmenler bir sorun görmediklerini ve gerekçeyi beklediklerini söylüyorlar. Bu iki sorudan başka bir iptal edilecek olan sorunun olup olmayacağını bilmiyoruz. Çünkü başka soru iptali isteyen dilekçelerin mahkemeye verildiğini biliyoruz... Devamı

Açık Öğretim’de dikey geçişler artık sınavla olacak

2016-06-10 21:54:00
Açık Öğretim’de dikey geçişler artık sınavla olacak |  görsel 1

Önlisans mezunlarının Açık Öğretim sisteminde daha önce sınavsız olarak gerçekleştirdiği dikey geçişler bu yıl sınavla olacak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) yer alan ve önceki yıllarda sınavsız geçiş yapılan lisans programlarına, bu yıldan itibaren Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavıyla (DGS) kayıt yapılabilecek. Önlisans mezunlarının lisans programlarının 3'üncü sınıfından devam edebilmelerine olanak tanıyan dikey geçiş sistemi, artık tamamen DGS ile yürütülecek. Önlisans programlarından mezun ya da son sınıfta olan öğrencilerin, Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim Sistemi ile eğitim-öğretim yapılan lisans programlarına kayıt olabilmeleri için 2016 yılından itibaren artık ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı'na başvurmaları gerektiği bildirildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve AÖF Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney, yeni uygulama hakkında bilgi verdi. Güney, “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik esaslarına göre Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programı mezunlarından lisans öğrenimine devam etmek isteyenler dikey geçişle kayıt yaptırabilmektedirler. Geçmiş yıllarda öğrencilerimizi sınavsız olarak Açıköğretim Sistemi lisans programlarına kayıt yapabiliyorduk. 2016-2017 öğretim yılından başlayarak artık Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemi lisans programlarına, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları s... Devamı

Okullar ne zaman kapanıyor? Ne zaman Kapanacak?

2016-06-07 23:23:00
Okullar ne zaman kapanıyor? Ne zaman Kapanacak? |  görsel 1

Okullar ne zaman kapanıyor?' Milyonlarca öğrenci bu sorunun yanıtını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2016 eğitim öğretim yılının son günü ne zaman olacak belirledi. Yaz tatilini ve karne gününü merak eden öğrenciler için okullar ne zaman kapanıyor, sorusunun yanıtı haberimizde. Okullar ne zaman kapanıyor, sorusunun yanıtı belli oldu. Yeniden düzenlenen takvime göre okulların kapanacağı tarih belli oldu. Milyonlarca öğrenci yaz tatilini sabırsızlıkla bekliyor. Peki okullar ne zaman kapanacak? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılının başlangıcına ilişkin MEB tarafından yapılan basın açıklaması: Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2015 - 2016 Eğitim Öğretim yılının başlangıcı, 14 Eylül 2015 tarihi olarak belirlenmişti. Ancak öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz başta olmak üzere, eğitim camiamızın ve turizm sektör temsilcilerinin eğitim ve öğretim yılı başlangıç tarihinin Kurban Bayramı sonrasına ertelenmesine ilişkin yoğun talepleri gündeme alınarak yeni bir çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışma neticesinde Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim öğretim kurumlarında 2015-2016 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi 28 Eylül 2015 olarak değiştirilmiştir. Okulların kapanacağı tarih ise 17 Haziran 2016 olarak belirlendi.  2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2016-2017 eğitim öğretim yılı, 19 Eylül 2016´da başlayacak, 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek. Hazırlanan 2016-2017 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Buna göre, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı 19 Eyl&... Devamı

Böyle sınav görülmedi!

2016-06-06 01:27:00
Böyle sınav görülmedi! |  görsel 1

Yetkililer adayların kopya çekmesini engellemek için böyle bir yönteme başvurulduğunu kaydetti  Hindistan’ın Bihar eyaletinde askeriyede memur olmak isteyen adaylar, sınava iç çamaşırla girdi. Yetkililer adayların kopya çekmesini engellemek için böyle bir yönteme başvurulduğunu kaydetti.  Eyaletin kuzeyindeki Muzaffarpur ilçesinde Pazar günü açık sahada yapılan askeri sınava yaklaşık 1150 kişi katıldı. Ellerinde sadece kalem ve silgi olan adaylar, iç çamaşırları ile açık alanda aralıklı bir şekilde oturdu. Sınav esnasında ise birçok askeri yetkili gözetmen olarak görev yaptı. Sınavı kazananların askeriyede memur olarak görev yapacağı bildirildi.   Sistemi savunan askeri yetkililer daha önce hile yapılması ile ilgili tecrübe yaşadıklarına dikkat çekti. Adayların sınava iç çamaşırı ile girmesinin, kopya çekmeyi engellemek için yapıldığı ifade edildi.   Geçen sene Hindistan’ın Bihar eyaletinde milyonlarca öğrencinin girdiği sınavda, kopya çektiği iddia edilen yaklaşık 300 kişi tutuklanmış ve en az bin öğrenci okuldan atılmıştı.... Devamı

Yazım Kuralları Konu Anlatımı

2016-04-09 00:18:00

Anlatılmak istenenin, yazı dilinde, karışıklığa yol açmadan, her okuyanın anlayacağı biçimde aktarılması için ortaya konan kurallardır. Bu kuralların başlıcaları şunlardır: Büyük Harflerin Kullanımı Cümleler, dizeler büyük harfle başlar. Dün hava çok güzeldi. Annemizden izin alıp dışarı çıktık. Bir ılık bahar yağmuru yağar, Alır kirleri bir bir üzerimizden. Hitaplar, büyük harfle başlar. Sevgili Kardeşim, hepimiz seni çok özledik. Biricik Arkadaşım, mektubunu daha yeni aldım. Saygıdeğer Konuklar, hepiniz toplantımıza hoş geldiniz. Sayın Bakanım, destekleriniz için teşekkür ederiz. Özel adlar, özel adlara bağlı unvan adları, özel addan türeyen sözcükler büyük harfle başlar. Namık Kemal ile Ziya Paşa‘nın tartışmaları meşhurdur. Bizim Tekir yine Fatma Nine‘nin kucağındaydı. Şirketin davalarını Avukat Ahmet Yiğit Bey takip ediyordu. Bu gece yine Doktor Murat nöbetçi. Köyün en yaşlısı olan Hasan Dayı‘yı herkes severdi. Not: Unvan sıfatları özel ada bağlanmadığı zaman küçük harfle başlar. Annem hep avukat olmamı isterdi. Hastanedeki doktor, iyileşeceğimi söyledi, Yeni öğretmenimiz birazdan sınıfa girecek. Şikâyetçiler, dilekçeyi kaymakam beye verdiler. Not:Akrabalık ilişkilerini belirten unvan sıfatları, özel adla kullanılsa bile küçük harfle başlar. Bu yaz, Yusuf amcamı ziyaret edeceğiz. Emine halam bizim için yemek hazırlamış. Kurum, kuruluş, kitap, gazete, dergi, adlarının her sözcüğü büyük harfle başlar. Yakup Kadri, Kiralık Konak’... Devamı

Edatlar (İlgeçler ) Konu Anlatımı

2016-04-08 23:52:00

Tek başına  bir  anlam taşımayan , ancak kendinden önceki sözcükle birlikte kullanıldığında belirli bir anlamı olan sözcüklerdir.Edatlar çekim eki alırsa adlaşırlar. En çok kullanılan edatlar şunlardır: Gibi: Benzetme ilgisiyle ismi nitelerse sıfat öbeği, fiili nitelerse zarf öbeği kurar. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendi. (sıfat) Dev gibi dalgalar sahile vuruyordu. (sıfat) Yüzün bir kır çiçeği gibi usulca söner. (zarf) Dolu bir kadeh gibi kırılıyorum avuçlarında.(zarf) Sen de onun gibi düşünüyorsun (karşılaştırma) Annem gibi dolma yapan dünyada bulamazsın (k.) Yataktan kalktığı gibi dışarı fırladı.(hemen,o anda) Haberi aldığı gibi yola çıktı.(hemen,o anda) Ben ona insan gibi davrandım.( yakışır biçimde) Birbirinizle adam gibi konuşun.( yakışır biçimde) Saat üç gibi yanına gelirim. (dolayında) Final maçı akşam sekiz gibi başlar ( dolayında) Bugün yağmur yağacak gibi (tahmin) Galatasaray bu maçı alacak gibi (tahmin) Bir an onu sever gibi oldum (yaklaşma) O sırada güneş çıkar gibi oldu. (yaklaşma) İçin: “-dik için” şeklinde neden- sonuç  “-mek için” şeklinde amaç – sonuç ilişkisi kurar. Yağmur yağdığı için pikniğe gidemedik. (n.s) Hasta olduğum için dersi dinleyemedim. (n.s) Kadın oğlunu görmek için şehre gitti. (a.s) İşe girmek için ehliyet almış (a.s) Görelik anlamında görüş bildirir:   Sen benim için dünyanın en güzel kızısın. Bu çalışmalar onun için boş bir uğraştı. Karşılığında, karşılık olarak: *Bu elbise için &cce... Devamı

Türkiye’nin Doğal Bitki Örtüsü Hakkında Bilgiler

2016-04-08 23:51:00

İklim ve Bitki Örtüsü: Yurdumuz orta kuşakta, orta kuşağın güneyi olan sıcak orta kuşakta, yani subtropikal kuşakta yer alır. Türkiye ana çizgileriyle Akdeniz ikliminin yayılma alanına girer. Fakat denize göre konum ve yerşekillerinin etkisiyle üç farklı iklim bölgesi ortaya çıkar. 1-Akdeniz İklimi: Bütün  güney  ve  batı  kıyılarımızda görülür. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Sıcaklık Akdeniz kıyılarında sıfırın altına düşmez, don olayı ender görülür. Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında aynı iklim görülmesine rağmen, kışın ısı sıfırın altına düşer, kar yağışı görülür. Yaz kuraklığı da Akdeniz kıyılarındaki kadar belirgin değildir. 2-Karadeniz İklimi: Bölgenin  iklimi   Karadeniz’in  etkisindedir.  Kıyıda   nem oranı fazla olduğundan yıllık sıcaklık farkları az, yağış fazladır. Yaz sıcaklığı matematiksel konumun etkisiyle Akdeniz kadar yükselmez; kışlar ise güney kıyılarımız kadar olmamakla beraber, ılık geçer. Maksimum yağış sonbahar mevsimine raslar. Yağışlar hemen hemen her mevsimde görülür. Bunu nedeni Karadeniz üzerinden gelen nemli hava kütlelerinin, dağların denize bakan yamaçlarında yükselerek soğumasıdır. Bu bölge sık ormanlarla kaplıdır. Bu özelliği ile diğer bölgelerden ayrılır. Bölge içerisinde yağış miktarı dağların yükselti ve doğrultusuna göre değişir. Doğu Karadeniz’e doğru yağış miktarı artar. Yurdumuzun en fazla yağış alan yeri Rize’dir. (2,5m3)      3-Kara İklimi: Yurdumuzun deniz etkisine kapalı iç kısımlarda görülür. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu karasal iklim etkisindedir. Karasal iklimde yazlar kısa ve sıcak, kışlar uzun ... Devamı

Kayaların Çözülme Şekilleri

2016-04-09 00:16:00

Kayalar ve taşlar, dış olayların etkisi altında zamanla değişikliğe uğrayarak paslanmış, çürümüş gibi bir görünüm alır. Zamanla taşı oluşturan mineraller arasındaki bağ gevşer ve taş parçalara ayrılır, ufalanır. İşte, kayaların ve taşların uğradıkları bu değişikliklere çözülme denir.  Kayaların yapısal değişikliğe uğraması iki şekilde gerçekleşir. • Fiziksel (Mekanik) Çözülme  Kayaların, kimyasal yapıları değişmeden, yalnızca fiziki yapılarında görülen parçalanma, ufalanma ve ayrışma olayıdır.  Fiziksel çözülme, daha çok aşırı sıcaklık farkı görülen yerlerde, kayaların gündüzleri aşırı sıcaktan genişlemesi, geceleri de aşırı soğuktan dolayı büzülmesi sonucu gerçekleşir.  Fiziksel çözülme, çöl, karasal, step, tundra gibi, aşırı sıcaklık farkı görülen iklimlerin etkili olduğu yerlerde daha kolay meydana gelir. • Kimyasal çözülme  Kayaları oluşturan unsurların eriyerek, kimyasal bileşimlerinin değişmesi sonucundaki parçalanma, ufalanma ve ayrışma olayıdır. Kimyasal çözülme, daha çok, sıcaklık farkının az olduğu sıcak ve nemli iklim bölgelerinde görülür. Ekvatoral, Muson, Okyanus ve Akdeniz iklimlerinin etkili olduğu yerlerde daha kolay meydana gelir... Devamı

Coğrafi Bölgeleri Oluşturan Özellikler Nelerdir ?

2016-04-09 00:15:00

Bir coğrafi bölgeyi oluşturan çeşitli özellikler vardır. Bunlardan biri veya birkaçı çevresine göre farklı olursa o zaman değişik coğrafi bölgeler ortaya çıkar. Bu özellikler iki grup altında toplanır: Doğal Özellikler, Beşeri ve Ekonomik Özellikler. * Doğal Özellikler:  Doğal özelliklerin başında coğrafi konum gelir. Bölgenin ülke içinde bulunduğu yer ile komşu ülkelere yakınlığı gibi özellikler, coğrafi konumla ilgilidir. Denizlere komşu olan bölgelerde iklimin daha elverişli olmasından, tarımsal zenginlik ve çeşitlilik artar. Böyle yerlerde ticaret ve turizm dalı da çok gelişmiştir. Yer şekilleri de, coğrafi bölgelerin belirlenmesini sağlayan diğer bir etmendir. Örneğin, İç Anadolu geniş düzlüklerle kaplıyken, Doğu Anadolu Bölgesi yüksek ve çok dağlık bir yerdir. İklim de coğrafi bölgelerin sınırlandırılmasında önemli rol oynar. Farklı sıcaklık ve yağış, bir yerin sadece doğal bitki örtüsünü belirlemekle kalmaz, tarım, hayvancılık gibi ekonomik faaliyetlerini de etkiler. * Beşeri ve Ekonomik Özellikler:  Coğrafi bölgelerin belirlenmesinde doğal özelliklerden başka, insana bağlı olarak ortaya çıkmış, bulunan birtakım özellikler de etkili olmaktadır. Bunların başında “nüfus” gelir. Nüfus kıyı bölgelerimizde daha sık, iç bölgelerimizde ise seyrektir. Büyük şehirlerimiz denize kıyısı olan bölgelerimizde bulunmaktadır. Ekonomik faaliyetin türü de coğrafi bölgelerin belirlenmesinde önemli bir etkendir. Örnek verecek olursak, Marmara Bölgesinde endüstri ön planda yer alırken, Ege ve Akdeniz’de tarım ve turizm, Doğu Anadolu Bölgesinde hayvancılık önem kazanmıştır. 1941 yılında yapılan 1.Türkiye Coğrafya Kongr... Devamı

Türkiye’nin Özel Konumu ve Matematik Konumu

2016-04-09 00:14:00

Herhangi bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu alana coğrafi konum denir. A. ÖZEL KONUM   Herhangi bir yeri diğer yerlerden ayıran, sahip olduğu kendine has özelliklerin tümüne özel konum denir. Özel konum, insanları, çevreyi, ülkelerin ekonomik ve politik durumunu çok yönlü etkiler. Dünya üzerinde, özel konum etkisine şu örnekler verilebilir:  * Norveç, Japonya, İngiltere, İzlanda gibi deniz ve okyanuslara komşu ülkeler balıkçılıkta ileri gitmişlerdir.   * Kuzeybatı Avrupa kıyıları, yüksek enlemlerde bulunmasına rağmen, Gulf – Stream sıcak su akıntısının etkisiyle ılıman bir iklime sahip olmuştur.  * Orta Asya ve Orta Avrupa denizlere uzak olduğu için karasal bir iklime sahip olmuştur.  * Kanarya, Havai, Kıbrıs, vb. adalar, deniz ve hava yollarının gelişmesiyle ikmal ve uğrak yeri haline gelmişlerdir. Buna bağlı olarak bu adaların önemi artmıştır. Türkiye’nin Özel Konumu ve Sonuçları  * Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunur.   * Farklı kültürlerin kurulduğu, Dünya’nın en eski kültür hazinelerine sahiptir.  * Dünya’da en fazla petrol çıkaran ülkelere komşudur.  * Üç tarafı denizlerle çevrilidir ve yeryüzü şekilleri çeşitlidir.  * Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahiptir.  * Türkiye’nin ortalama yükseltisi fazladır. (Yaklaşık 1132 m)  * Yükselti batıdan doğuya doğru gidildikçe artmaktadır.  * Zengin yeraltı kaynaklarına sahiptir. B. MATEMATİK KONUM  Herhangi bir yerin, Dünya üzerinde bulunduğu alanın, enlem ve boylam dereceleriyle belirtilmesine matemat... Devamı

Noktalama işaretleri konu anlatımı

2016-04-09 00:10:00

Noktalama İşaretleri Çözümlü Örnekler   Örnek 1: İşte karşı karşıyasın. O da senin gibi biri (I) Yüzünde küçük küçük yara izleri (II) Bak, gülüyor. Şimdi de yemeğini yiyor (III) işte türkü söylüyor, işte sıkılıyor (IV) Belki de dertleşecek birini arıyor (V) Bu parçadaki numaralı yerlerin hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti konmalıdır? A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V. (2003 – ÖSS) Çözüm: Parçada, I, III, IV ve V numaralı yerlere, cümlelerin bittiğini göstermek için nokta konmalıdır. II numaralı yere, yüklemi yazılmamış, eksiltili cümleyi belirtmek için üç nokta konmalıdır. Cevap B   Örnek 2: Dünyada neler olup bittiğini böylesine iyi bilen (I)(,) okuma (II)(,) çalışma gücü yüksek (III)(,) oldukça bilgili bu genç (IV)(,) insanın kullandığı sözcüklere (V)(,) alışık olmadığımız yeni anlamlar kattığını görüyorum. Yukarıdaki cümlede, numaralanmış virgüllerden (,) hangisinin yeri değiştirilirse anlam karışıklığı giderilmiş olur? A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V. Çözüm: Cümlede, I, II ve III numaralı virgüllerin eş görevli sözcükleri, sözcük gruplarını birbirine bağladığını görüyoruz. V numaralı virgül, dolaylı tümleci (kullandığı sözcüklere) vurgulamak, onu sonraki eylemsiden (alışık olmadığımız) ayırmak için kullanılmıştır. Cümleyi okuduğumuzda, “genç” sözcüğünün “insan” adının sıfatı olduğunu görüyoruz. Sıfat ile sıfatın nitelediği, belirttiği ad arasın... Devamı

2016 KPSS SINAV TAKVİMİ

2015-12-13 11:58:00
2016 KPSS SINAV TAKVİMİ |  görsel 1

ÖSYM, 2016 yılındaki KPSS sınav tarihlerini açıkladı! Adaların merakla bekledikleri 2016 ÖSYM KPSS sınav takvimi yayınlandı. ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasıyla sınav ve sonuçların yayınlanacağı tarih de belirlenmiş oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2016 yılı sınav takvimini yayınladı. Yaz aylarının geride kaldığı ve 2015 yılı ÖSYM sınav takvimindeki sınavların çoğunun tamamlanmasının ardından, ÖSYM'nin sınavlarına girecek olan adaylar 2016 ÖSYM sınav takvimini bekliyordu.     KPSS, ALES, DGS, LYS, YGS ve daha pek çok sınav tarihi de ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasıyla belli oldu. Sınav tarihlerinin yanında başvuru dönemi ve sonuçların açıklanacağı tarih de ÖSYM sınav takviminde yer aldı. Özellikle memur adaylarının büyük bir merakla beklediği 2016 KPSS ne zaman?'' Sorusu da böylelikle yanıt buldu. KPSS Alan Bilgisi sınavı ÖSYM sınav takvimine göre 29 Mayıs 2016'da, Genel Kültül Genel Yetenek ve eğitim Bilimleri KPSS sınavı ise 22 Mayıs'da gerçekleştirilecekÖABT ise 24 Temmuz'da uygulanacak. ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ KPSS MAYIS AYINDA Kamu Personel Seçme Sınavı (2016 KPSS Lisans) (Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 22 Mayıs 2016'da gerçekleştirilecek, sonuçlar 9 Haziran 2016'da duyurulacak. Sınava başvurular ise 17-31 Mart 2016'da alınacak. KPSS Lisans Alan Bilgisi, 29 Mayıs 2016'da yapılacak, sonuçlar 9 Haziran 2016'da açıklanacak. Sınav başvuruları 17-31 Mart 2016'da alınacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), 24 Temmuz 2016'da yapılacak, sonuçlar 11 Ağustos 2016'da duyurulacak. KPSS önlisans düzeyi 22 Ekim 2016'da yapılacak, sonuçlar 10 Kasım... Devamı